Ważne jest, aby pracodawca bezzwłocznie dowiedział się o naszej niezdolności do pracy z powodu choroby, bez szczegółów co do samej choroby. Wystarczy informacja ustna, lecz aby zabezpieczyć się przed zarzutami ze strony pracodawcy lepiej jest wysłać taką informację wszelkimi możliwymi drogami: faksem, mailem, telefonicznie.

Drogą telefoniczną może to być o tyle korzystniejsze, o ile inna osoba poinformuje pracodawcę – mamy wtedy na to świadka. Niemieccy pracodawcy muszą akceptować polskie zaświadczenie lekarskie typu L4. Proszę zawsze zachowywać kopie takich zwolnień – w razie procesu o pieniądze za czas chorobowego pracodawcy niejednokrotnie zaprzeczają, że zwolnienie do nich doszło.

Podczas zwolnienia chorobowego pracodawcy są zobowiązani do 6 tygodni trwania choroby płacić dotychczasowo osiąganą pensję. Jest to powodem tego, że pracodawcy często próbują zwolnić pracownika jak tylko dowiedzą się o chorobie pracownika. Sam fakt bycia na chorobowym nie stoi temu na przeszkodzie. Czyli – inaczej niż w Polsce chorobowe nie wyklucza wypowiedzenia, można pracownika zwolnić kiedy jest chory – oczywiście jeśli spełnione są pozostałe warunki wypowiedzenia.

Po upływie 6 tygodni przysługuje nam tzw. Krankengeld. Ważne jest przy tym, że jeśli chodzimy do lekarza w Polsce, musimy wysyłać kopie zwolnienia lekarskiego również i do naszej kasy chorych w Niemczech.

Ważne jest również że zwolnienia muszą zachować całość, czyli między okresami zwolnień nie może być przerwy nawet jednego dnia, inaczej przepada nam prawo do Krankengeld-u.

Również zwolnienia od niemieckich lekarzy nie mogą wykazywać ani jednego dnia przerwy. UWAGA: KAŻDE NOWE ZWOLNIENIE MUSI BYĆ WYSTAWIONE NAJPÓŹNIEJ OSTATNIEGO DNIA POPRZEDNIEGO ZWOLNIENIA.Tzn.: jeśli zwolnienie pierwsze jest do 31.03. danego roku, to nowe zwolnienie – od 01.04 – musi być wystawione najpóźniej 31.03! Według polskich przepisów jest to możliwe. Istotne jest też to, że stosunek pracy musi trwać do początku chorobowego przynajmniej 4 tygodnie; poza tym musimy mieć prawo domagać się od pracodawcy chorobowego przez 6 tygodni, czyli jeśli pracodawca zwolni nas przed upływem 6 tygodni od początku chorobowego, musimy się przeciwko temu zwrócić.