O ile zdają Państwo rzeczy pracodawcy, najlepiej jest to robić na dwa sposoby:

  • albo zrobią to Państwo za pokwitowaniem zadania rzeczy,
  • lub zrobią to Państwo drogą pocztową za pokwitowaniem odbioru przesyłki.

Postępowanie takie jest konieczne ze względu na fakt, iż pracodawcy często próbują naliczać wartość rzekomo nie zdanych rzeczy na poczet ostatnich pensji i innych roszczeń pracowników. Ważne jest więc, żeby mieć jakiś ślad/dowód na to, iż zdało się wszystkie rzeczy pracodawcy.