Składanie jakichkolwiek podpisów bez wiedzy na temat tego, co znajduje się w podpisywanym przez nas tekście, grozi najczęściej utratą Państwa roszczeń.

Proszę wystrzegać się tego jak ognia i zwracać się do pracodawcy lub jego reprezentantów z prośbą o czas na przetłumaczenie oświadczenia. Podpis raz złożony jest ciężko przed sądem podważyć. Ułatwia się Państwa adwokatom pracę, jeśli nie złożyli Państwo wcześniej takich podpisów.

Tak samo jest w przypadku zmiany treści umowy, poza przedłużeniem stosunku pracy. Jeśli pracodawca przedkładając nam jakieś pismo daje na wypadek złożenia przez nas podpisu jakie jakieś obietnice, składa deklaracje, to mają one tylko wtedy znaczenie, jeśli mamy na to jakiś dowód (np. świadka, czyli osobę znaną z imienia i nazwiska) lub obietnica/deklaracja pracodawcy znajdzie się na papierze.