W kwestii nadgodzin decydująca jest sytuacja dowodowa. Trzeba mieć dowody lub dysponować możliwie wieloma informacjami co do szczegółów dotyczących wykonywania obowiązków pracy każdego dnia pracy.

Ważne są następujące informacje:

  1. Wykonywanie obowiązków “po godzinach”.
  2. Konieczność pracy po godzinach.
  3. Zarządzenie lub przynajmniej akceptacja pracy po godzinach przez pracodawcę.

Poza pewnymi wyjątkami to Państwo muszą wiedzieć, kiedy Państwo pracowali i jakie są na to dowody. Równa się to prowadzeniu notatek co do początku, końca pracy i wykonywanych w tym czasie prac (najlepiej co do godziny). Co do dowodów potrzebni są świadkowie, czyli osoby znane z imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. O ile nie będzie takich, powinno się przynajmniej znać możliwie wiele szczegółów dotyczących pracy po godzinach. Poza samym faktem pracy po godzinach,trzeba wykazać, że praca wykonywana po godzinach była konieczna, czyli nie wynikała ze zbyt powolnego wykonywania obowiązków w regularnym czasie pracy. W reszcie trzeba wykazać, że pracodawca zarządził lub przynajmniej akceptował pracę po godzinach. Ważne są przynajmniej poszlaki wskazujące na odpowiednie zachowanie ze strony pracodawcy.