Jeśli:

  • pracują Państwo w firmach zatrudniających więcej niż 10 osób
  • stosunek pracy trwa dłużej niż 6 miesięcy

obejmuje Państwa tzw. “Kündigungsschutz” czyli ochrona przed zwolnieniami.

Pracodawca może Państwa zwolnić tylko pod pewnymi warunkami, np.:

  • choroba uniemożliwiająca wykonywanie obowiązków,
  • przestępstwa popełniane na miejscu pracy,
  • przyczyny gospodarcze,

Istnienie tych powodów musi udowodnić pracodawca.  Jeśli przyczyną jest “zachowanie” pracownika, zazwyczaj musi nastąpić tzw. upomnienie (“Abmahnung”).

WAŻNE:
aby zwolnienie takie nie miało skutków, muszą Państwo zwrócić się przeciwko niemu w przeciągu 3 tygodni od doręczenia zwolnienia. “Doręczenie” oznacza, że zwolnienie dotarło do Państwa, czyli że mogli Państwo się z nim zapoznać i pozostało ono “w Państwa władzy”. Datę doręczenia zwolnienia musi udowodnić pracodawca (n.p. list polecony z potwierdzeniem nadania – proszę wtedy zanotować datę doręczenia). Dopiero od tego momentu zaczyna biec okres wypowiedzenia, czyli 1- 2 tygodnie, lub wręcz miesiąc do 15. lub końca danego miesiąca. Czyli, jeśli dotrze do Państwa wypowiedzenie z tygodniowym okresem wypowiedzenia 12. danego miesiąca, stosunek pracy upływa 19. tego miesiąca, niezależnie od tego, co twierdzi pracodawca w wypowiedzeniu.

Fakt bycia na tzw. „chorobowym” nie stoi wypowiedzeniu na przeszkodzie. Wypowiedzenie musi być wręczone na papierze z podpisem osoby upoważnionej. O ile zostali Państwo zwolnieni bezpodstawnie, to pod kilkoma warunkami powstają dalsze roszczenia płacowe (patrz “Płaca bez pracy”), tak jak gdyby Państwo dalej pracowali